Privatlivs- og Cookiepolitik

September 2021

PRIVATLIVS – og COOKIEPOLITIK

Hent som PDF-dokument her.

Denne Privatlivs – og Cookiepolitik, i det følgende kaldet Privatlivspolitikken, gælder for dig, hvis du:

 • Køber produkter og services hos Amero ApS.
 • Besøger vores hjemmesider amero.dk eller ameroshop.dk i det følgende kaldet ” Hjemmesiden”.
 • Tilmelder dig en af vores e-mail eller SMS-services.
 • Deltager i et af vores arrangementer, fysisk som online.
 • Interagerer med os på sociale medier

Alle ydelser og tjenester, i det følgende kaldet Tjenesterne, ejes og drives af:

Amero ApS (i det følgende kaldet Amero)

Ved Lunden 9

8230 Åbyhøj

CVR: 36 44 65 87

Denne Privatlivspolitik om beskyttelse af persondata gælder Hjemmesiden og alle Tjenesterne, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til Tjenesterne, herunder adgang via mobilenheder. Ved at benytte Hjemmesiden og Tjenesterne giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at vi kan behandle dine persondata som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Vi henviser til vores andre dokumenter, hvis du ønsker at vide mere om vores vilkår og betingelser for at købe en POS-løsning fra Amero.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle persondata, som vi modtager.

Er du kunde hos os, vil denne Privatlivspolitik være en del af din skriftlige aftale med os.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er:

Amero ApS.

Ved Lunden 9

8230 Åbyhøj

CVR: 36 44 65 87

Tlf.: +4577343480

E-mail: info@amero.dk

Hvilke persondata indsamler og behandler vi

Vi indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster eller på anden måde opgiver til os i forbindelse med din brug af Tjenesterne, herunder følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Betalingsoplysninger (kreditoplysninger, bankoplysninger).
 • Transaktioner (i forbindelse med køb på ameroshop.dk eller via andre kanaler).
 • Fødselsdato.
 • Købshistorik, service og support oplysninger samt brugs historik på Tjenesterne.
 • Korrespondancer i form af feedback, klager, henvendelse til support via telefon, e-mail eller sociale medier eller korrespondancer med konsulent.

Herudover indsamler vi personoplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller køber eller benytter Tjenesterne, vi stiller til rådighed,
 • oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os,
 • oplysninger om din og din enheds placering, herunder det entydige enheds-id, hvis du har aktiveret denne tjeneste på mobilenheden, og
 • yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

Oplysninger om din interaktion med vores websted og Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra Hjemmesiden, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og oplysninger indsamlet via cookies, beacons, web beacons og lignende teknologier. Vi henviser til vores cookiepolitik, som oplyst i denne politik.

Herudover kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Oplysninger om kunders virksomhed.
 • CVR-nummer.
 • Forretningsnummer ifm. Indløsningsaftale.
 • Købte produkter eller services.

Hvad bruger vi dine persondata til

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte betingelser for Tjenesterne, samt i denne Privatlivspolitik.

Vi anvender de oplysninger vi indsamler om dig til en række formål, herunder til at:

 • Muliggøre din brug af Tjenesterne og Hjemmesiden, herunder køb af vores produkter eller serviceydelser.
 • Tilpasse Hjemmesiden og Tjenesterne til dig.
 • Administrere, diagnosticere og udbedre problemer i vores apps og Hjemmesiden samt udvikle Tjenesterne.
 • Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder.
 • Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Som kunde hos os med Hjemmel i vor kontrakt:
  • Behandle dine forespørgsler og ordrer, samt registrere korrespondance med dig i forbindelse med support og konsulentarbejde etc.
  • Levere produkter, Tjenesterne, service og kundesupport til dig,
  • Forbedre vores produkter, Tjenesterne, service og Hjemmesiden,
  • Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv., samt serviceinformation, nyhedsbreve og markedsføring etc.
  • Foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser, om tendenser og kundeadfærd, tilbyde deltagelse i konkurrencer samt udarbejder statistikker, hvis du har særskilt samtykket til dette.
  • Oprettelse af integrationer til andre systemer
 • Såfremt du ikke er kunde hos Amero sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail eller SMS, hvis du har særskilt godkendt dette.
 • Søger du job hos Amero, gør du det via en formular på amero.dk, hvor du samtykker i denne Privatlivspolitik. Hvis ikke du får job hos os, sletter vi din ansøgning m.v. inden 6 måneder.

Listen er ikke udtømmende.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

Kontrol og opdatering af persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, når du henvender dig med ændringer. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter, undtagen i følgende specifikke tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen.
 • Videregivelsen sker inden for vores koncern til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.
 • Videregivelsen sker til betroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål.
 • Når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer.
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores apps, Tjenester eller Hjemmesiden mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed.
 • Hvis vi fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed, sælger en hjemmeside, app eller forretningsenhed, eller hvis alle eller en væsentlig del af vores aktiver opkøbes af en anden virksomhed. I disse situationer vil dine oplysninger sandsynligvis være et af de aktiver, som overdrages.
 • I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at vi har fuld kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra os.
 • Vi kan overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:
  • IT-system leverandører – Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Det skyldes at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring.
  • Driftsoperatører – f.eks. leverandør af IT-servere.
  • Udbydere af betalingsløsninger.
  • Virksomheder som vi integrerer vores systemer med.
  • Når vi overfører eller deler data med tredjeparter, indgår vi en databehandleraftale med disse der sikrer overholdelsen af denne Privatlivspolitik.

Ved køb gemmer vi de oplysninger, som du har afgivet, i indtil 5 år, dog aldrig længere end formålet tilsiger. Herefter slettes oplysningerne.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke videregiver persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til sådanne formål.

Hvor lagres dine persondata

Personoplysningerne lagres hos vores databehandlere, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til databehandleraftaler mellem Amero og data behandleren og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller i tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.

Beskyttelse af persondata

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.

Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Rettelse eller sletning af persondata

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet. Dog ikke de som vi efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet pga. retlig forpligtelse eller lignende situationer,

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser, der går forud for ovenstående rettigheder.

Indsigelse eller klage mod behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Ændring af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne Privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. I tilfælde af ændringer af denne politik ændres det det på Hjemmesiden

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Cookiepolitik

Ved at benytte Tjenesterne accepterer du, at vi bruger cookies. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke til vores og tredjeparters anvendelse af cookies på Hjemmesiden. Det sker for så vidt Hjemmesiden via din godkendelse af vort cookie banner med tilhørende politik. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.

Denne cookie-politik gælder Hjemmesiden og alle Tjenesterne, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til Tjenesterne, herunder adgang via mobilenheder.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt i din browser, for at vi kan holde styr på hvad der sker under dit besøg på vores side. En cookie er dermed ikke et program, men en uskadelig tekstfil.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at Hjemmesiden” fungerer korrekt. Cookies husker på at du har lukket vores popup med tilmelding til nyhedsbrevet, osv.

Vi anvender cookies for at tilpasse indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere trafikken. Vores partnere inden for sociale medier, annoncering, konkurrencer og analyse kan også opsamle oplysninger om din brug af websitet til brug for målrettet annoncering. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har

indsamlet fra din brug af deres Tjenesterne.

Oversigten over vores cookies

Nødvendige Cookies / Strengt nødvendige

Disse cookies er krævet af Hjemmesiden, for at vi kan levere de sider, som du har anmodet om at modtage, dette kan for eksempelvis være i forbindelse med vores indkøbskurv eller at vi kan huske at du har lukket vores popup/ eller tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Drift og Optimerings-cookies / Funktionalitet
Disse cookies bruges til driften af Hjemmesiden. Det er blandt andet optælling af antal besøgende og hvor længe de besøgende har været på siden. Disse oplysninger bruges til analyse. Vi bruger Google Analytics til at indsamle informationer om hvordan du som kunde anvender Hjemmesiden, og hvordan vi kan gøre siden bedre.

Marketing – Anonym tracking
Vi bruger plugins på vores Hjemmesiden, og i den forbindelse vil Facebook og Linked in samle anonyme adfærds oplysninger på Hjemmesiden, som kan give os oplysninger om hvordan potentielle kunder anvender Hjemmesiden.

Afvis/Slet cookies
Du vælger hvilke cookies du vil acceptere, via din godkendelse af vort cookie banner. Se ovenfor vedrørende nødvendige cookies.

Du kan derudover i din browser/app indstille om du vil tillade at der bliver sat cookies af Hjemmesiden. Hvis du gør dette, vil visse funktioner ikke længere fungere optimalt og din oplevelse af Hjemmesiden vil ikke længere være optimal. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Har du kommentarer eller spørgsmål

Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores indsamling eller behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: +4577343480 Att.: Den persondataansvarlige.

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på: www.datatilsynet.dk.