Vores økonomiguru Mette fra Amero fortæller om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med den nye (digitale) bogføringslov.

Videoen er gratis og bliver sendt til din mail, når du har skrevet dig op.

Link fra præsentationen til Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-digitale-bogfoeringssystemer
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing

Skriv dig op til guiden herunder – det er ganske gratis!

Om den nye bogføringslov

Erhvervsministeren fremsatte i april 2022 et lovforslag til ny bogføringslov og ændringer til
årsregnskabsloven og revisorloven for Folketinget.

Den nye bogføringslov er nu trådt i kraft med krav om at være fuld implementeret i 2024.

Hovedpunkterne i den nye digitale bogføringslov er:
• Fra 2024 og frem skal alle bilag digitaliseres
• Bilag skal opbevares i mindst 5 år
• Virksomheder skal have elektronisk bankafstemning
• E-fakturering er obligatorisk
• Der skal foreligge en beskrivelse af bogføringsprocedurer
• Data skal være tilgængelig for offentlige myndigheder
• Krav til IT- og datasikkerhed.

Du kan læse om den nye bogføringslov på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-bogfoeringslov

Har du spørgsmål til indholdet, er du mere end velkommen til at skrive til os på info@amero.dk eller ringe og snakke med en af vores konsulenter på tlf. 77 34 34 80.