Som salgselev i Amero lykkes du, når du i løbet af…

...de første 12 måneder:

Gennemfører to ugers intensivt introduktionsforløb, hvor du får du et grundigt indblik i Amero, salgs- og leveringsprocessen, support samt vores produkter og løsninger.

Bringer din faglighed og personlighed i spil i teamet og bliver en integreret del af dagligdagen og fællesskabet. Du går til din oplæring med en iver og en sult efter at lære, så du hurtigt begynder at bidrage i hverdagen.

Kender vores produkter og løsninger i bunden, så du kan kontakte leads og rådgive kunder over telefonen samt lave tilbud. Du tager med på relevante kundemøder, hvilket giver dig et indblik i de forskellige brancher, vi opererer i.

Bidrager til at spille vores dygtige salgsteam gode ved eksempelvis at tage imod opkald fra vores kunder, lave opfølgning på kunder og indhente informationer til leveringsprocessen afhængig af, hvad der giver mening i forhold til din oplæring.

…de første 24 måneder:

Selvstændigt afholder kundemøder og leverer løsninger til kunder, hvor du tager ansvar for, at kunderne får den bedste løsning og service gennem hele salgsprocessen.

Laver opfølgning på eksisterende kunder, hvor du giver dem en verdensklasse service og giver muligheden for at opgradere deres løsning.

Giver sparring og udfordrer dine kollegaer i salgsteamet, så I som team hele tiden løfter jer og sætter nye mål.

Underviser en ny salgselev og bidrager til at personen lykkes i Amero.