Som salgselev i Amero lykkes du, når du i løbet af…

...de første 12 måneder:

Gennemfører to ugers intensivt introduktionsforløb, hvor du får du et grundigt indblik i Amero, salgs- og leveringsprocessen, support samt vores produkter og løsninger.

Bringer din faglighed og personlighed i spil i teamet og bliver en integreret del af dagligdagen og fællesskabet. Du går til din oplæring med en iver og en sult efter at lære, så du hurtigt begynder at bidrage i hverdagen.

Dygtiggør dig i vores løsninger og processer, så du kan tage imod opkald og hjælpe kunderne over telefonen (vores telefon er åben fra 9-17), lave tilbud til kunder (på vegne af forretningskonsulenter) og kan ringe til kunder og høre, hvordan det går hos dem og rådgive dem omkring deres løsning.

Understøtter dine kolleger i salgsteamet i deres hverdag, så de i endnu højere grad kan lykkes med at skabe succes sammen med vores kunder. Du hjælper med administrative opgaver i forbindelse med onboarding af nye kunder, du er et vigtigt led i dialog med kunder, og du tager med på relevante kundemøder, hvor din vigtigste rolle er at dokumentere skriftligt, hvilke beslutninger der tages, så vi efterfølgende kan holde, hvad vi lover over for kunden.

…de første 24 måneder:

Rådgiver nye potentielle kunder om kassesystemer over telefonen og til møder, hvor du hjælper dem frem til den bedste løsning for dem, så de ender med at blive kunde hos Amero.

Selv leverer løsninger til kunder, som du har solgt, hvor du tager ansvar for, at kunderne får den bedste oplevelse gennem hele salgsprocessen.

Giver sparring og udfordrer dine kollegaer i salgsteamet, så I som team hele tiden løfter jer og sætter nye mål.

Laver opfølgning på eksisterende kunder, hvor du giver dem en ekstraordinær service og giver dem muligheden for at opgradere deres løsning.

A webform by Podio