Her er nogle af de store ting, der vil være på din tallerken de første 6-12 måneder, hvis du er klar på udfordringen:

Du udlever og går foran i Ameros kultur, hvor fokus er på, hvordan hver medarbejder kan spille teamet og helheden god, hvor tillid er et nøgleord, hvor vi skaber engagement og forståelse ved at kommunikere ”hvorfor”, hvor vi sætter kunden først, og hvor vi er proaktive over for hinanden og over for kunderne.

Du bringer dit proaktive mindset ind i ledergruppen, hvor du, på lige fod med de andre, er med til at sætte retningen for vækst i Amero, så vi i 2020 kan fejre endnu en Gazelle-pris, der er udsprunget af en værdiskabende kultur, som lever mere og mere for hver dag der går.

Du bringer din erfaring med kundeservice i spil, når du definerer, hvordan verdensklasse kundeservice i Amero ser ud, og hvordan der bliver målt på kundetilfredsheden ud fra det. Du laver en plan for implementeringen, og du får eksekveret på det. En benefit fra din plan er, at gennemsnittet af supportsager pr. kunde falder med minimum 10%, og at vores e-mailkorrespondancer med kunderne er optimeret.

Du bringer din store motivation for personaleledelse ind ved at være nysgerrig på den enkelte medarbejder i Delivery & Customer Service, du kærer om deres udvikling og trivsel i Amero, og du udruster og sparrer med den enkelte. Som en del af det afholder du hver 3. måned individuelle statussamtaler (én gang om året er det MUS) med alle, hvor I tager en dialog om, hvordan det går, og hvad fokus for de kommende 3 måneder er. Som en del af overleveringen, er den nuværende leder med på den første statussamtale, og vi sørger for at klæde dig godt på til at afholde samtalerne.

Du er undersøgende over for processen for levering af kassesystemsløsninger, så du bidrager til, at der bliver skabt en brancheledende kundeoplevelse, hvor kunden oplever at blive taget ved hånden hele vejen igennem en leveranceproces.

Du går selv foran i kundeservicen, hvor du dygtiggør dig inden for vores hardware- og softwareløsninger ved at lære af dine kommende kollegaer, og hvor du eksemplificerer verdensklasse kundeservice. Det første år er du ca. 20% på telefonen og hjælper kunderne med deres løsninger.