I januar blev Jakob Højland udnævnt til Co-CEO, så han deler CEO-ansvaret med stifter Kasper Smith. I forlængelse af det, er ledelsen i Amero udvidet med Helena Grønhøj og Sebastian Kastrup, hvilket giver en ny ledelsesstruktur. 

Helena Grønhøj, der startede i Amero 3. februar, står i spidsen for Ameros support og leverance af POS kassesystemer, og hun har et særligt fokus på at sætte nye standarder for Ameros kundeservice samt hele oplevelsen ved at blive kunde i Amero. 

Sebastian Kastrup har været i Amero siden 1. maj 2019, og han har ansvaret for HR og marketing i Amero. Sebastian arbejder særligt med at skabe de bedst mulige rammer for eksisterende og nye medarbejdere, så alle i Amero har forudsætningerne for at kunne give vores kunder en ekstraordinær oplevelse. 

Med udvidelsen af ledelsesteamet, er personaleansvaret i Amero også blevet fordelt på flere personer, som giver bedre rammer for at kunne give en daglig tæt sparring med alle medarbejdere. Samtidig giver det et ledelsesteam med forskellige kompetencer og forskellige perspektiver på udviklingen af Amero, hvilket bidrager til, at ledelsesteamet kan sætte en værdiskabende og klar retning for Amero fremadrettet. Du kan læse mere om Amero her